ჩორვენი - Tjorven

ჩორვენი - Tjorven

კუბოკრული კაბის ჯიბეში ბოლო სურვილი რჩება....

Monday, September 04, 2017

Thursday, July 13, 2017

Friday, May 19, 2017

შავი, მწარე ყავა

მიყვარს. მიყვარს ისიც რაც მასში მიყვარს და ისიც რაც ჩემში მიყვარს, როცა მასში მიყვარს. მე მგონი საერთოდ სიყვარულის სიყვარულიდან იწ...
5/19/2017 11:14:00 AM 0