Jan 23, 2008

ხვალ მიყვარხარ!

არსებობს გრძნობა და როდესაც ის არსებობს შენ ღრმად მაგრამ თავისუფლად სუნთქავ....

შეიგრძნობ საყვარელს სურნელს.....

ხედავ იმას რაც გინდა რომ იყოს და რასაც შენ ”ქმნი”

და როდესაც ყველაფერი ეს უკვე არსებობს შენ იწყებ ფიქრს, იწყებ ფიქრს იმაზე რომ ნუთუ ეს ყველაფერი შენში იმდენია, რომ თქვა ხვალ მიყვარხარ და მიყვარხარ ზეგაც......

არის თუ არა ეს ყველაფერი შენში იმდენად მძაფრად, რომ სრულად შეიგრძნო ის რაც უნდა შეიგრძნო......

Post a Comment

დასტოვეთ თქვენი მოსაზრება...ნუ მოგერიდებათ გამოხატოთ თქვენი ჰაზრები თავისუფლად!

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search