ვარ თავისუფალი შეზღუდვებისაგან...
...თავისუფალი სტერეოტიპებისა და დოგმებისაგან...
თავისუფალი ვარ სხვისი შთაგონებული აზრებისაგან...
თავისუფალი ვარ გარშემომყოფებისაგან....

ასევე სტანდარტებისა და ჩარჩოებისაგან....

თავისუფალი შიშისა და ტკივილისაგან ....

ზოგადად ემოციებისაგანც ვარ......ერთადერთი არ ვარ თავისუფალი -საკუთარი თავისაგან.......განაჩენი: მე თავისუფალი ვარ!!!p.s. ყველა გიჟი თავისუფალია....


p.p.s. მხოლოდ "დახვეწილ" (სნობებით სავსე) გარემოში შეუძლიათ გამოზარდონ მონები......

Post a Comment

2 Comments

დასტოვეთ თქვენი მოსაზრება...ნუ მოგერიდებათ გამოხატოთ თქვენი ჰაზრები თავისუფლად!