"ბოდიალები" # 1

..... საერთოდ მომავალიც ხომ სადღაც აწმყო გახდება?...
ასე რომ მალე ყველაფერს გავიგებ!
..... აღარაა ამდენი სისხლი ყველამ საკუთარი ინტერსების დასაცავად რომ დაღვაროს........

Post a Comment

0 Comments