Dec 23, 2009

კრატიის დემო ვერსია საქართველოში

ისეთი ინფორმაციამქონდა  რომ საქართველო სახელმწიფო იყო.
რეალურად ასეც იქნებოდა ყველა მონაცემით გარდა ორისა : თავისუფლება და დემოკრატია.
ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფონდ ”ინკლუზივში” ვიღაც ახვრები შეიჭრნენ და მორიგი დარბევა, სახელით ”ყლეზე გვკიდია რა გინდათ და რას მოითხოვთ თქვენ, ჩვენ ასე გვჭირდება” მოხდა.


აგერ ინფორმაციაც მათ საიტზე - წერილი


ფონდი ინკლუზივის მიზანი გახლავთ :
საქართველოში ლგბტ ჯგუფის სრული ინტეგრაციის ხელშეწყობა საზოგადოებაში ჰომოფობიის დაძლევის, უფლებათა ადვოკატირებისა და ჯგუფის სამოქალაქო აქტივობის გაზრდის გზით.”
ჰოდა ეტყობა ვიღაცას შეეშინდა , არ მოეწონა , გაღიზიანდა და მიიღო გადაწყვეტილება….


ბლინ აი რატომ არ შეიძლება რომ ამ დედა#####ლ ქვყანაში ყველაფერი კანონის და ნორმის ფარგლებში ხდებოდეს? რა #ლედ გვინდა კონსტიტუცია და კანონების მთელი 123423 ტომი თუ არავის არ აინტერესებს რა წერია იქ?

რატომ დებილდება ყველა ვისაც ძალაუფლება უვარდება ხელში? რატომაა რომ ყველა თანამდებობის პირის თავის ქალაში რუხი ნივთიერება მომენტალურ ლპობას იწყებს როგორც კი სტატუსს აიმაღლებს?
არ შეიძება რომ იქ სადაც ცხოვრებაც მინდა და მომწონს და მიყვარს არ მეშინოდეს? არ ვიმალებოდე? არ ვიდევნებოდე? ეს დედააფეთქებული რატომ არ შეგვიძია მივიღოთ ყველა ადამიანი ისეთი როგორიცაა? ეხლა გამოხტებოდა აქ ვიღაც იდიოტი და იტყოდა მართმადიდებელ ქვეყანაში ეგ არ შეიძლებაო!მოგიტ###ნთ რწმენა და მორწმუნეობა( და არა მრწამსი და სარწმუნოება), დარბევა და სხვისთვის შეურაცხყოფის მიყენება შეიძლება ხო? ძალადობაც შეიძლება ხო? მაგრამ მთავარია პირჯვარი გადაიწერო და მერე ეკლესიაში მიხვიდე და აღსარება ჩააბარო!!!
რატომ უნდა მიჩნდებოდეს სურვილი რომ აღიგავოს პირისაგან მიწისა ადგილი რომელიც მიყვარს? ან როგორ უნდა ვისურვო ნახევარი მოსახლეობის უცაბედი სიკვდილი? 
ბლინ!!
გული მერევა!! მართლა გულით მინდა რომ ერთბაშად დაიხოცონ ყველა მსგავს ქმედებაში გარეული და ასეთი რამის მხარდამჭერი ადამიანები!!

update: მართალია რელიგიას არ ვერჩი არც მართმადიდებლობას და საერთოდ ყველას აქვს უფლება სწამდეს რისიც უნდა, მაგრამ სარწმუნოების უკან ამოფარება და ამ არგუმენტით გამართლება/ჩადენა მსგავსი ქმედების ძალიან აღმაშოფოთებელი და გამაღიზიანებელია(გულის ამრევიც კია, ეს ჰომოფობურ საფუძვლებს ეხება). ზემოთ დაწერილ ფრაზაში რა თქმა უნდა ყველა საღად მოაზროვნე და ჭეშმარიტად მორწმუნე ადამიანი არ იგულისხმება. თავდაპირველ ტექსტს შეგნებულად არ ვასწორებ უბრალოდ ამ აბზაცს ვამატებ!
 1. Anonymous12:04 AM

  :( მე იმედი მაქვს რომ მოგვარდება, და კიდე იმედი მაქვს რომ ეს ყველაფერი ჰომოფობიას არ უკავშირდება :(

  Katiee

  ReplyDelete
 2. sanam realurad ar gairkveva ra da ratom moxda, shevecdebi tavi shevikavo komentarisagan.

  ReplyDelete
 3. Toma ra da rogorc ar unda momxdariyo ukve im saxit chatarebuli tundac sachiro spec operacia gamagizianebeli da agmashfotebelia!!!

  ReplyDelete
 4. Anonymous4:22 AM

  gasagebia rom rac moxda sashinelebaa bevri sxvadasxva mosazrebis gamo da aranairad ar vetanxmebi momxdars, mara mgoni religiis gineba gamosavali ar aris..

  ReplyDelete
 5. anonymous
  religias ar vagineb , chemtvis amazrzenia yvela vinc religiis mfarvelobit aketebs/amartlebs msgavs rames.
  zogadad nebismiers aqvs ufleba swamdes risac unda magram rodesac modis da me tavshi mirtyavs mis sawrmunoebas iq sadac arsebobs kanoni da aris saxelmwifo ar minda guli mereva da michndeba agresia.

  realurad albat chemi shecdomacaa cudad gamoxavte azri ubralod naxav tu aqamde c moagcies iqneba msgavsi gamoxmaurebebic
  didi madloba komentaristvis!

  ReplyDelete
 6. Anonymous12:53 PM

  აუ რა გემრიელად გიწერია მარუს
  გულის მომფხანავად :)))

  ReplyDelete
 7. bolojer msgavsi azri rom gamovxate egred wodebul "inteligent"-ta kampaniashi, erti iyo rom wixli ar mitavazes da danarcheni yvelaferi qnes mgoni. Tan bevrni iyvnen,dzaalian bevrni,da ganmacvifreblad ertnair gamotayvanebul azrivnebamde miyvanilebi.rogor axerxeben neta...
  gansakutrebit vuertdebi "მოგიტ###ნთ რწმენა და მორწმუნეობა( და არა მრწამსი და სარწმუნოება)", amaze sul ufro da ufro xshirad momdis kamati

  ReplyDelete
 8. Anonymous2:12 PM

  modi, gavarkviot saitken ari mishverili sheni risxva: faktia rom am xelisuflebas aranairi droc da motivaciac ara akvs homofobiit dakavdes. isedac tavzesayreli problemebi akvs. dgevandel telisuflebas xom scored "ugvani, antiqartuli, gadagvarebuli, kartuli cnobierebistvis ucxo msoflmxedvelobis" danergvashi amunateben. ase rom, homofobia, umciresobebisadmi sidzulvili modis ara saxelmcifo sektoridan, aramed araformaluri sektoridan anu ubralo xalxisgan. amitom moeshvi "am saxelmcifoshi demokratiis ararsebobaze" laqlaqs. amas ushenodac axerxeben natelashvilebi da co. sheni protesti sul sxva mimartulebit midis da igi tradicias, adats, patriarqalurobas da albat (farulad) eklesiasac moitsavs! amitom moeshvi tvaltmaqcobas!
  rogor dagcda rcmenaze da morcmuneobaze eg ugmerto, arakaculi da bilci sityvebi?! da saertod, ra sqesis da rjulis arseba xar, rom amdagvarad bilcsityvaob? tolerantoba kargia da diaxac unda iyos. magram sheni agresiul-arakaculi gamoxdoma furtxis girsia.

  ReplyDelete
 9. Anonymous2:27 PM

  kidev vimeoreb: homofobia cudia, me da yvela adamiani tanascoria orientaciis miuxedavad. ufro garkvevit minda gitxra. shen tavad xar furtxis girsi im sashineli sitkvebis gulistvis. gtxov, nurasodes nu sheexebi rcmenas. da morcmuneobas.

  ReplyDelete
 10. ANONYMOUS
  როგორც უკვე ვთქვი მე კონკრეტულ სარწმუნოებას არ ვერჩი, ვერჩი იმათ ვინც ამბობს რომ მორწმუნეა და მისი სარწმუნოების სწავლების წინააღმდეგ მიდის და იდიოტობებს აკეთებს.
  ხო ისე არაკაცურ თუ რაღაც მსგავს საქციელზე საუბარი აქ ამ ბლოგზე სასაცილოა :)
  sheni agresiul-arakaculi gamoxdoma furtxis girsia.- ჰო შეიძება არის კიდეც მაგრამ ემ ჩემი პირადი პოზიცია მაქისნ მაქვს და არგუმენტები , შენ გააქვს? და კიდევ რატომ არ გიწერია სახელი? იმალები? მე არა : )

  მე შემიძლია თავისუფლად და თამამად გამოვხატო ჩემი აზრი , შენ?
  და კიდევ არც ერთი ნამცეცი არაა თვალთმაქცობის იმაში რაც მე მიწერია :)

  ReplyDelete

დასტოვეთ თქვენი მოსაზრება...ნუ მოგერიდებათ გამოხატოთ თქვენი ჰაზრები თავისუფლად!

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search