ინტელექტის ზეიმი ყდიდან ყდამდე - Mariam Blanc

ყველაფერი რასაც ვქმნი

მოიძიეთ ბლოგზე სასურველი თემა

Sunday, February 20, 2011

ინტელექტის ზეიმი ყდიდან ყდამდე

ჩვენ ყველანი (ვინც კითხვა ვიცით და რაიმე წიგნზე ხელი მიგვიწვდება) ვკითხულობთ ფრაზებისა და აბზაცების მთელს კორიანტელს ძალიან დაძაბულები და ჩაფიქრებული სახეებით. ვფურცლავთ წიგნების აუარებელ რაოდენობას. ყდიდან ყდამდე ვხრავთ სხვადასხვა ავტორის გამოცემებს და შემდეგ…

შემდეგ რა ?

ვიღაცეები ასკვნიან რომ ზუსტად გაიგეს ის რისი თქმაც ავტორს უნდოდა, ბოლომდე ჩასწვდნენ წინადადებს შორის გამომკრთალ ქვეტექსტებსა და ფარულ აზრებს. ვიღაცეები იტყვიან , რომ ამ ავტორმა ვერაფერი ვერ შექმნა და ამაზე უკეთესებიც წაუკითხავთ, სხვანი დანანებით გააქნევენ თავს და დასძენენ, რომ ძალიან უცნაური ნაწარმოები წაიკითხეს , წიგნს კი სადმე მიაგდებენ იმ იმედით რომ კიდევ დაუბრუნდებიან…

რეალურად კი…

The_Tree_of_Books_by_vladstudio  

რეალურად ვიღაცამ ვისაც ფიქრები ერთმანეთში ერეოდა და არ იცოდა როგორ მოეწესრიგებინა აზრთა სვლა , მათი დალაგება სცადა ფურცელზე  - შედეგად უცნაური სტრიქონები გამოიყვანა, შემდეგ ეს ვიღაც ფულზე დახამებულმა ნახა და იფიქრა, რომ ამაზე ხელის მოთბობა შეიძლებოდა – ასე იბეჭდება წიგნები დღიდან დღემდე და ჩვენ ყველა მათში რაღაც განსაკუთრებულის აღმოჩენას ვცდილობთ.

ხო, შესაძლებელია ვიღაცამ სადღაც – სულ თითო ოროლა ნაწარმოებში ჩადო მსგავსი აზრი , მთელი ქვეტექსტების არმიითა და იდუმალი ჩანაფიქრებით, მაგრამ ყველაში??

მეეჭვება…

flying_books__freedom_to_read_by_knows_flower

მეგობრებო ეს უბრალოდ ყველას გვინდა რომ რაღაც ვიპოვნოთ, რაღაც გავიგოთ ისეთი , რაც სხვამ ვერ შეძლო.

გამოგვდის კი? მგონი თავს ვიტყუებთ , სხვებსაც ვატყუებთ - სიმართლე თუ გინდათ.

იკითხეთ უბრალოდ, იმიტომ რომ გაიგოთ სხვების მარტივი შეგრძნებები, მიიღოთ ინფორმაცია იმაზე რაც არ გაქვთ და შეგიძლიათ გქონდეთ. მოეშვით იმაზე ფიქრს ღირებული  და აღიარებულია თუ არა ეს ნაწარმოები. მიიღეთ ის რაც თქვენ გეკუკთვნით მთელი ამ ფრაზების კორიანტელიდან, ხოლო შემდეგ გადაეცით წიგნი სხვას…

თქვენი პირადი აზრის გარეშე…

Books_by_McHornet

ინტელექტუალი ის არაა ვინც ბევრი წაიკითხა , სჯა ბაასი გამართა,დადებითად/უარყოფითად შეაფასა ნაწარმოები და თქვა რომ ბევრი გაიგო, ინტელექტუალი ისაა ვინც მარტივად მიიღო ,ჩუმად იგრძნო და თავისებურად დაინახა – ყველანაირი გარჩევების გარეშე…

Blog Archive

Subsrcribe