"ბოდიალები" # 1 - Mariam Blanc

ყველაფერი რასაც ვქმნი

მოიძიეთ ბლოგზე სასურველი თემა

Tuesday, December 19, 2006

"ბოდიალები" # 1

..... საერთოდ მომავალიც ხომ სადღაც აწმყო გახდება?...
ასე რომ მალე ყველაფერს გავიგებ!
..... აღარაა ამდენი სისხლი ყველამ საკუთარი ინტერსების დასაცავად რომ დაღვაროს........

No comments:

Post a Comment

დასტოვეთ თქვენი მოსაზრება...ნუ მოგერიდებათ გამოხატოთ თქვენი ჰაზრები თავისუფლად!